Są to pozostałości gotyckiego kościoła, wybudowanego w XIV wieku na terenie dawnej Łeby. W 1570 roku, po wielkiej powodzi, mieszkańcy ówczesnej Łeby przenieśli się w obecne miejsce a kościół był stopniowo niszczony przez siły natury. W 1590 rozpoczęto budowę nowego kościoła, do którego użyto odzyskane materiały z dawnej świątyni. Szczątki świątyni wpisane są do rejestru zabytków.